Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • LED
  • LED dioda na 230V v2

LED dioda na 230V v2

Shema prikazuje kako spojiti LED na 230V. Kondenzator C1 služi kao limitator struje na 10,8mA. Može se zamijeniti s otpornikom koji bi ograničio struju na istu vrijednost, ali ovo je bolja opcija. Otpornik će se nepotrebno zagrijavati a na kondenzatoru su gubitci zanemarivi. Grec služi za ispravljanje napona i omogućava LEDici da svijetli u obe poluperiode izmjeničnog napona. Na taj način nema treperenja od 50Hz.

Tags: LED, shema, 230V