Elektro Tehnički Portal

zumer

Tragač Kabela

Ovaj uređaj će vam pomoći da pratite kabele u zidu do dubine od čak 15 cm, ili da iz hrpe kabela izdvojite onaj koji tražite. Recimo kada u neki ormar dolazi nekoliko desetaka kabela s ovim uređajem bez problema otkrijete onaj koji tražite. Sastoji se od dva dijela: predajnika i prijemnika. Koristi se na način da predajnik spojite na početak kabela koji želite pratiti, on pušta u kabel lako raspoznatljiv signal koji dalje pratite prijemnikom.