Elektro Tehnički Portal

  • Home

motor

Odabir zaštite motora

U tablicama ispod će te pronaći sve potrebne podatke za dimenzioniranje elemenata napajanja asinkronih motora i napojnih kabela.

 

DIMENZIONIRANJE ELEMENATA NAPAJANJA ASINKRONIH MOTORA "MOELLER"
Podatci o motoru 230V 400V
P cos φ n In Osigurač (A) In Osigurač (A)
kW   % A Direktno Y - D A Direktno Y -D
0,06 0,7 58 0,37 2   0,21 2  
0,09 0,7 60 0,54 2   0,31 2  
0,12 0,7 60 0,72 2 2 0,41 2  
0,18 0,7 62 1,04 4 2 0,6 2  
0,25 0,7 62 1,4 4 2 0,8 4 2
0,37 0,72 66 2 6 4 1,1 4 2
0,55 0,75 69 2,7 10 4 1,5 4 4
0,75 0,79 74 3,2 10 4 1,9 6 4
1,1 0,81 74 4,6 10 6 2,6 6 4
1,5 0,81 74 6,3 16 10 3,6 6 4
2,2 0,81 78 8,7 20 10 5 10 6
3 0,82 80 11,5 25 16 6,5 16 10
4 0,82 83 14,8 32 16 8,5 20 10
5,5 0,82 86 19,6 32 25 11,3 25 16
7,5 0,82 87 26,4 50 32 15,2 32 16
11 0,84 87 38 80 40 21,7 40 25
15 0,84 88 51 100 63 29,3 63 32(36)
18,5 0,84 88 63 125 80 36 63 40(50)
22 0,84 92 71 125 80 41 80 50
30 0,85 92 96 200 100 55 100 63
37 0,86 92 117 200 125 68 125 80
45 0,86 93 141 250 160 81 160 100
55 0,86 93 173 250 200 99 200 125
75 0,86 94 233 315 250 134 200 160
90 0,86 94 279 400 315 161 250 200
110 0,86 94 342 500 400 196 315 250
132 0,87 95 401 630 500 231 400 315
160 0,87 95 486 630 630 279 400 400
200 0,87 95 607 800 630 349 500 500
250 0,87 95       437 630 630
315 0,87 96       544 800 800
400 0,88 96       683 1000 800
450 0,88 96       769 1000  
500 0,88 97            
560 0,88 97            
630 0,88 97            

 

 

MOTORNI POKRETAČI SA TERMIČKOM I MAGNETNOM ZAŠTITOM "TELEMECANIQUE"
kW A A A
0,06 0,22 0,16-0,25 9
0,09 0,36 0,25-0,40 9
0,12 0,42 0,40-0,63 9
0,18 0,6 0,40-0,63 9
0,25 0,88 0,63-1 9
0,37 0,98 0,63-1 9
0,55 1,5 1-1,6 9
0,75 2 1,6-2,5 9
1,1 2,5 2,5-4 9
1,5 3,5 2,5-4 9
2,2 5 4-6,3 9
3 6,5 6-10 9
4 8,4 6-10 9
5,5 11 9-14 12
7,5 14,8 13-18 18
9 18,1 17-23 25
11 21 20-25 25
15 28,5 24-32 32
18,5 35 25-40 38
22 42 40-63 50
30 57 40-63 65
37 69 56-80 80
45 81 60-100 95
55 100 90-150 115
75 135 90-150 150
90 165 132-220 185
110 200 132-220 225

 

 

PRESJEK PRIKLJUČNIH VODOVA TROFAZNIH ASINKRONIH MOTORA NA OSNOVU RAZLIČITIH PREPORUKA 
 Nazivna snaga motora [kW]  Nazivna struja motora In pri U=400V Direktno uključenje Ip=6In, tp=5s  Uključenje zvijezda/trokut Ip=2In, tp=15s 
 Struja osigurača [A] Presjeci priključnih vodova Scu   Struja osigurača [A] Presjek priključnog voda do sklopne kombinacije  Presjek vodova od sklopki do motora Preporuka [mm2] 
 Končar [mm2] AEG [mm2]  Preporuka [mm2]  Končar [mm2]  AEG [mm2] 
0,55 1,8 4 1,5 1,5 1,5 2      
0,75 2,2 4 1,5 1,5 1,5 4 1,5 1,5 1,5
1,1 2,8 4 1,5 1,5 1,5 4 1,5 1,5 1,5
1,5 3,5 6 1,5 1,5 1,5 4 1,5 1,5 1,5
2,2 4,9 10 1,5 1,5 1,5 6 1,5 1,5 1,5
3 6,5 10 1,5 1,5 1,5 10 1,5 1,5 1,5
4 8,5 16 2,5 1,5 1,5 10 1,5 1,5 1,5
5,5 11,3 20 4 1,5 1,5 16 2,5 1,5 1,5
7,5 15,4 25 6 2,5 2,5 20 4 1,5 1,5
11 22,4 35 10 4 4 25 6 2,5 1,5
15 30 50 16 6 4 35 10 4 2,5
18,5 36,2 63 25 10 6 50 16 6 2,5
22 43 63 25 10 6 50 16 6 4
30 58 80 35 16 10 63 25 10 6
37 71 100 50 25 16 80 25 16 6
45 87 125 50 35 25 100 35 25 10
55 110 160 70 50 35 125 50 35 16
75 141 200 95 70 50 160 70 50 25
90 168 225 120 95 70 200 95 70 35
110 204 250 120 120 95 225 120 95 50
132 243 300 120 120 120 250 120 120 50
160 292 425 240 240 150 300 150 150 70
200 389 535     240 400 240 240 120
260 465 600       500 300 300 150
300 563 710       600     240

  

Spajanje jednofaznog motora

U praksi se najčešće upotrebljavaju jednofazni motori kojima je stalno spojen kondenzator te se iz tog razloga često nazivaju kondenzatorski motori. Jednofazni kavezni asinkroni motor ima dva namota. Glavni i pomoćni, ako neznate koji je koji mjerenjem otpora se lako utvrdi jer je pomoćni uglavnom većeg otpora. Da se jednofazni motor pokrene potreban mu je kondenzator spojen u seriju s pomoćnim namotom koji zakrene struju za određeni kut prema glavnom, upravo se na taj način stvara zakretni moment potreban za rad. Moment se povećava s povečanjem kapaciteta kondenzatora, a za optimalan rad izaberite kondenzator iz dolje dane tablice. Promjena smjera vrtnje se izvodi na način da se jednom namotu zamijene priključci.

 

Shema spoja sa sklopkom za promjenu smjera vrtnje

Spajanje jednofaznog motora

Trofazni motor na jednofaznoj mreži

Trofazni asinkroni motori manjih snaga mogu se priključiti na jednofaznu mrežu prema dolje danoj shemi (Steinmetzov spoj). S obzirom da se priključuju na linijski napon od 230V, spajaju se u trokut spoju, znači na stezaljke U1, V1, W1 uz napomenu da je paralelno jednom namotu potrebno dodati kondenzator "C“ približnog kapaciteta 8μF za svakih 100W snage motora. Na shemi sklopka S1 pali/gasi motor, a sklopka S2 odabire smjer vrtnje. U ovom spoju motor je slabiji 30% od deklarirane snage.