Elektro Tehnički Portal

  • Home

Ova kategorija je namijenjena raznim tablicama i proračunima potrebnim za dimenzioniranje električnih instalacija. Ideja je bila da se ekipi u firmi gdje sam zaposlen objedine sve potrebne stvari za rad na terenu.

Moram napomenuti da su sve tablice i proračuni maksimalno pojednostavljeni, puno faktora koji utječu na izračun ili odabir iz tablice je izbačeno ili zaokruženo prema iskustvu, rezultati su dosta dobri i ne odstupaju previše od metoda prema pravilima struke.

Svi materijali u ovoj kategoriji  izvorno su napravljeni za internu upotrebu pa nema posebnih objašnjenja kako ih koristiti, ali ako ste elektro struke mislim da neće biti problema.